Hva er Taekwondo?

 

Taekwondo (태권도 / 跆拳道) en koreansk selvforsvarsgren og en konkurranseidrett med røtter

som strekker seg flere tusen år bakover i tiden.

Det finnes hovedsakelig to former for taekwondo organisert i hvert sitt internasjonale forbund:

WTF (World Taekwon-do Federation) og ITF (International Taekwon-Do Federation). 

Taekwondo er blant de 10 største idretter i verden, og ble offisiell OL-gren fra og med

Sydney-OL 2000, etter å ha vært prøvegren i Seoul 1988, og Barcelona 1992. 

 

Taekwondo er en kampsport hvor det benyttes 70% spark.

Spark er altså en stor og vesentlig del av kampsporten.

 

Taekwondo i Norge

Taekwondo kom til Norge i 1970-årene. Det ble først fart på utviklingen når Tien Ton That kom til Norge fra Vietnam i 1975. Han hadde da trent TKD i Vietnam under Kim Tae Sup, og kom til Norge med sort belte 3. dan. Master Tien starte egen klubb på Hamar, og den 17. desember 1977 ble det første forbundet i Norge, Norsk Tae Kwon-Do Forbund (NTF), stiftet.

Grandmaster Tien Ton That 8.Dan  

 

Disiplin - respekt

I Taekwondo er det klare og tydelige regler for hva som er lov og hva som ikke er lov. Disiplin (med et smil!) er viktig. Disiplinen gjør at barna blir tryggere på seg selv og andre. Disiplinen har også den effekt at den enkeltes tilstedeværelse og konsentrasjonsevne gradvis blir bedre. Ytre disiplin og respekt for andre virker etter hvert innover hos den enkelte, noe som fører til økt selvdisiplin og selvrespekt.

Grunnprinsippene:

1. Høflighet

2. Ærlighet

3. Iherdighet

4. Selvkontroll

5. Ukuelig ånd

 

Elevenes ed:

1. Jeg skal følge reglene i Taekwondo.

2. Jeg skal respektere instruktør og seniorelever.

3. Jeg skal aldri misbruke Taekwondo. Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet

4. Jeg skal hjelpe til å bygge en fredeligere verden.

 

 

Mønster, grunnteori

Mankook Taekwondo lærer i dag bort kun en stilart opp til sort belte: Poomse.

Et mønster er en kombinasjon av angrep og forsvars bevegelser i en fast og logisk sekvens.

 

Mønster/poomse er en tenkt kamp mot flere motstandere.

Mønstre er praktisert å forbedre TaekwonDo teknikker, for å utvikle hurtighet og smidighet, forbedre fleksibiliteten, mestre kroppen, utvikle muskler, balanse og kunne kontrollere pusten.

 

For å utvikle gode og korrekte teknikker er man nødt til å trene mye mønster, og det er viktig at man konsentrerer seg om teknikkenes utførelse.

 

 

Hvem kan trene TaekwonDo?

TaekwonDo kan trenes av alle som har lyst, ut fra den enkeltes ambisjoner og fysiske forutsetninger. Blant medlemmene finner vi barn, ungdommer og voksne av begge kjønn. Her er plass for de som satser seriøst som en topputøver og for mer moderate mosjonister. I barnepartiene tilpasses treningen etter alder og utviklingstrinn. Felles drivkraft for alle utøvere er glede over fysisk utfoldelse og egen fremgang og utvikling. Regelmessig trening i Taekwondo gir:

Spenst og styrke

Mykhet og hurtighet

Selvtillit og selvkontroll

Psykisk utvikling, økt konsentrasjon

Avstressing og forandring i hverdagen